από αεροδρόμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Ταξί Καβάλα

Καβάλα -  Κεραμωτή - Νέα Πέραμος - Ηρακλείτσα - Τούζλα - Οφρύνιο

Προορισμός

Μονόδρομος

Επιστροφή

Απόσταση

Χρόνος

Καβάλα

195€

190€

175 km

120 Λεπτά

Κεραμωτή

230€

225€

210 km

150 Λεπτά

Νέα Καρβάλη

200€

195€

184 km

120 Λεπτά

Χρυσούπολη

220€

215€

200 km

130 Λεπτά

Νέα Πέραμος

180€

177€

160 km

110 Λεπτά

Νέα Ηρακλείτσα

177€

175€

158 km

105 Λεπτά

Ελευθερούπολη

168€ 165€

154 km

100 Λεπτά

Κάριανη

138€

134€

128 km

87 Λεπτά

Τούζλα

130€

128€

123 km

83 Λεπτά

Γαληψός

130€

128€

125 km

87 Λεπτά

Οφρύνιο

130€

128€

123 km

83 Λεπτά

Κρηνίδες

203€

200€

183 km

120 Λεπτά

Κεχρόκαμπος

240€

235€

220 km

160 Λεπτά

Προορισμός

Μονόδρομος

Επιστροφή

Απόσταση

Χρόνος

Καβάλα

195€

190€

175 km

120 Λεπτά

Κεραμωτή

230€

225€

210 km

150 Λεπτά

Νέα Καρβάλη

200€

195€

184 km

120 Λεπτά

Χρυσούπολη

220€

215€

200 km

130 Λεπτά

Νέα Πέραμος

180€

177€

160 km

110 Λεπτά

Νέα Ηρακλείτσα

177€

175€

158 km

105 Λεπτά

Ελευθερούπολη

168€ 165€

154 km

100 Λεπτά

Κάριανη

138€

134€

128 km

87 Λεπτά

Τούζλα

130€

128€

123 km

83 Λεπτά

Γαληψός

130€

128€

125 km

87 Λεπτά

Οφρύνιο

130€

128€

123 km

83 Λεπτά

Κρηνίδες

203€

200€

183 km

120 Λεπτά

Κεχρόκαμπος

240€

235€

220 km

160 Λεπτά

*οι τιμές είναι ενδεικτικές και είναι υπολογισμένες με αφετηρία προορισμού το Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκης.